Projects

What do we remember in photographs

How to pay attention to several moving objects simultaneously

Teaching

FF UK

 • Základy obecné psychologie - Moodle
 • Psychologická metodologie - Moodle
 • Cvičení z bayesovské statistiky - Moodle
 • Diplomový seminář (teoretická specializace)
  • 13.10., 10.11., 8.12.2020, 5.1.2021
  • účast na prvním a posledním semináři je povinná (Teams)
  • úterý 17:30 v 334
 • Seminář z experimentální psychologie
  • v ZS 202021 neběží
 • Psychofyzika - sylabus
  • plánováno na LS 202021
 • Konzultace: úterý 9:30-10:30 (Teams, nejlépe po předchozí domluvě)

MFF UK

Témata BP/DP

Contact me for details. Students of psychology or computer science encouraged to apply.

 • Attending moving objects
 • Visual perception and camouflage
 • Remembering similar images
 • Eye-tracking

Contact