Projects

What do we remember in photographs

How to pay attention to several moving objects simultaneously

Teaching

FF UK

 • Základy obecné psychologie - Moodle
 • Diplomový seminář (teoretická specializace)
  • 3.3., 24.3., 14.4., 5.5.2020
  • účast na prvním a posledním semináři je povinná
  • úterý 17:30 v 334
 • Seminář z experimentální psychologie
  • v LS 201920 neběží
 • Psychofyzika - sylabus
  • v roce 201920 neběží
 • Konzultace: úterý 9:30-10:30 (nejlépe po předchozí domluvě)

MFF UK

Témata BP/DP

Contact me for details. Students of psychology or computer science encouraged to apply.

 • Attending moving objects
 • Visual perception and camouflage
 • Remembering similar images

Contact